SCHNAUZER !

HISTORIA:

Schnauzern anses vara den ursprungliga schnauzern och från den har både Riesen- och Dvärgschnauzer senare utvecklats. Bayern i sydtyskland anses vara den plats där den ursprungliga schnauzern framavlades. De var rejäla, ganska orädda gårdshundar. Orsaken till att man kuperade öronen och svansen var endast för att skydda mot råttbett och inget annat. Schnauzern är en av de få raser som kan hålla kvar sitt byte genom att hålla det mellan sina framtassar.

Omutlig trohet, självständighet, robusta och oömma har gjort hundar av denna typ helt oumbärliga och deras ursprungliga typ och storlek har knappt förändrats. 

STANDARD:

Ursprungsland/ Hemland: Tyskland

Användningsområde: Vakt och Sällskap

FCI- Klassifikation: Grupp 2 sektion

FCI- Nummer: 182

 

Bakgrund/ Ändamål: Användes ursprungligen som stallhund eftersom den trivdes så väl med hästar. Den var en snabb och ivrig råttfångare vilket gav den dess smeknamnet "Rattler" Råtthund. 1895 Bildades Pinscher- och Schnauzerklubben och då blev schnauzern inskriven som en strävhårig Pinscher.

Helhetsintryck: Strävhårig, medelstor och kraftig, snarare kompakt än smäcker. Tydlig könsprägel, en maskulin eller feminin utstrålning. Helhetsintrycket skall ge oss en bild av en robust hund som klarar av det mesta utan att vara extrem åt något håll. Var observant på storleken. Den skall inte vara allt för stor, men ändå inte allt för liten och den skall ge ett kvadratiskt intryck. 

Viktiga måttförhållanden: Schnauzer skall vara kvadratisk byggd varvid Mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden.

Huvudets hela längd (från nosspets- nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke - svansansättning).

Uppförande/ karaktär: De typiska karaktärsdragen för schnauzern är dess livliga temperament parat med ett eftertänksamt lugn. Betäcknande är dess godmodiga karaktär, lekfulhet och omtalade trofasthet mot sin ägare. Rasen är mycket barnkär, omutlig och vaksam utan att vara skällig. 

Dess högt utvecklade sinnesorgan, klokhet, läraktighet, oräddhet, uthållighet och motståndskraft mot sjukdomar och väder och vind ger schnauzern alla förutsättningar att vara en utmärkt familje-, vakt-, och sällskapshund som även besitter brukshundsegenskaper. En schnauzer skall vara alert, pigg och ganska livlig med stor uppmärksamhet på vad som händer runt omkring beskriver ett korrekt schnauzertemperament.

En schnauzer KAN och VILL gärna fatta egna beslut.Så den för ägaren ganska krävande uppväxttiden med en livlig och energisk valp, gör att satsningen på samspelet och resultatet myntat uttrycket:

En Schnauzer - Alltid Schnauzer 

HUVUD

Schnauzeruttrycket skall vara ett nyfiket och vaksamt uttryck med en viss skärpa i blicken. Inget undgår en schnauzer. Uttrycket är mycket viktigt för helheten och visar också ofta karaktären hos individen. På P/s är den mörka masken nödvändig för att få rätt uttryck.

Skallparti: Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan att starkt framträdande nackknöl. Huvudet skall vara i propotion med hundens kroppsmassa. Pannan skall vara flat, utan rynkor och löpa parallellt med nosryggen.

Stop: Stopet verkar på grund av ögonbrynen tydligt markerat.

Nostryffel: Den skall vara välutvecklad med stora näsborrar och skall alltid vara svart.

Nosparti: Skall sluta i en trubbig kil och nosryggen skall vara rak.

Läppar: Skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna. Även mungiporna skall vara strama.

Käkar/ Tänder: Över- och underkäken skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet skall vara kraftigt utvecklat med rent vita tänder.Tuggmuskulaturen skall vara kraftigt utvecklat, men ingen stark kindbildning får störa huvudets (med skägget) rektangulära form.

Ögon: De skall vara medelstora, ovala och riktade framåt. Ögonen skall vara mörka med ett livligt uttryck. Ögonkanterna skall ligga väl an.

Öron: Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara v- formade och öronens inre kant skall ligga mot kinderna. Öronen skall vara symmetriskt burna och riktade framåt mot tinningarna. öronvikningen skall vara parllell och inte ligga ovanför skallens plan.

 

HALS 

Den starka och muskulösa nacken skall vara flott välvd och halsen skall harmoniskt och jämt övergå i manken. Halsen skall vara kraftigt ansatt, smäcker, ädelt böjd och vara i proportion till hundens kroppsmassa. Halshuden skall vara stram och utan rynkor.

  

KROPP

Kroppen skall vara kvadratisk och kompakt. Schnauzersiluetten skall vara lätt sluttande från manken tillsvansen. Vanliga fel är en plan rygglinje och ibland förekommer även en överbyggd rygglinje. Ett alltför sluttande kors/och eller för låg svansansättning är inte önskvärt. Bröstkorgen skall vara djupoch lagom välvd. Bröstbenet skall vara av god längd och markant utvecklat. Ett fel är sk tunnformad bröstkorg vilket ger hunden ett för kraftigt utseende. Detta gör också att frambenen inte kan ligga tätt intill, utanfronten blir vid och armbågarna lösa.

 Rygglinje: Ska från manken slutta något bakåt.

Manken: Den skall utgöra överlinjens högsta punkt.

Ryggen: Skall vara kraftig,kort och stram.

Ländparti: Skall vara kort, kraftig och djupt. Avståndet från sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt.

Kors: Skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen

Bröstkorg: Den skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärningoch nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat genom bröstbens-knappen

Underlinje: Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en vackert böjd linje.

Svans: Den ska vara naturlig, alltså okuperad.Svansen ska vara formad som en sabel eller en skära (kapten kroks hand). svansen skall inte vara för lågt eller för högt ansatt.

 

EXTREMITETER

Framställ: Sett framifrån skall framstället vara kraftigt, rakt och inte trångt ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

Skulderblad: Skulderbladen skall ligga fast an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidorna om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och vara väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontlinjen skall vara ca 50 grader. 

Överarm: Skall ligga väl an mot kroppen. Kraftiga och muskulösa. De ska vara vinklade ca 95-105 grader mot skulderbladen.

Armbåge: Skall ligga väl an och varken vara utåt- eller inåtvridna.

Underarm: Skall från alla sidor sedda vara fullkomligt raka, kraftigt utvecklade och välmusklade.

Handlov: Skall vara kraftiga, stadiga och bara lätt avvika från underarms-linjerna.

Mellanhand: Skall sedda framifrån vara lodräta. Sedda från sidan skall de vara något snedställda. De skall vara kraftiga och något fjädrande.

Framtassar: Korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår ( sk kattfötter). Klorna skall vara korta och mörka. Trampdynorna skall vara hårda.

BAKSTÄLL: Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån skall de vara parallella och inte trångt ställda.

Lår: Skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig muskulatur.

Knäled: Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underben: Skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla hasor.

Has: Skall vara utpräglat vinklade men inte överdrivna, kraftiga och stabila för att orka hålla upp hunden samt varken vara inåt- eller utåtvridna. Vanliga fel är täta eller marktrånga rörelser bakifrån.

Mellanfot: Skall vara korta och lodrätt ställda.

Baktassar: Skall vara korta, välvda och tättintill varandra liggande tår. Klorna skall vara korta och svarta.

 

 

 RÖRELSER

Schnauzern är en kraftfull och välvinklad hund som skall kunna röra sig effektivt med kraftfulla långa steg. Den skall också vara stram och fast i ryggen med bibehållen rygglinje i rörelse.

Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och marktäkande. Frambenen skall ta för sig så mycket som möjligt. Bakbenen skall ge det erforderliga påskjutet och vara mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och andra sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband och leder skall vara fasta.

 

 

HUD

Huden skall ligga stram på hela kroppen.

 

 PÄLS

Pälsstruktur: Pälsen skall vara spänstigt hård och tät. Den skall bestå av tät underull och hårt täckhår som skall vara åtliggande över hela kroppen och inte vara för kort.Täckhåret skall vara strävt och tillräckligt långt för att dess struktur skall kunna bedömas.Det skall varken vara borstigt eller vågigt. Pälsen på benen tenderar att inte vara riktigt så hård. På pannan och öronen skall pälsen vara kort. Som typiska kännetecken skall det på nospartiet finnas skägg som inte får vara för mjukt, samt buskiga ögonbryn som skall skugga ögonen lätt.

Färg: Rent svart med svart underull. Peppar och Salt.

Den svarta färgen skall vara ren. Det är inte önskvärt med brunt eller grått i benhår och/eller skägg. 

För peppar och salt gäller som mål en mellanton med lika fördelad, väl pigmenterad pepparfärgad och grå underull. De tillåtna färgnyanserna är från mörkt järngrå till silvergrå. Alla färgvarianterna måste uppvisa en mörk mask som harmoniskt skall anpassa sig till varje färgslag och understryka uttrycket. Tydligt ljusa tecken på huvudet, bröstet och benen är inte önskvärda.

Färgen skall ge ett gråspräckligt intryck med jämt fördelad färg. Varje täckhår bör helst vara trebandat, mörkt-ljust-mörkt, för att den rätta gråspräckliga effekten skall uppnås. Felaktigt med enfärgade täckhår hos p/s. Det är inte heller önskvärt med svart sadel eller ål. Pälsen får heller inte ha gula eller bruna inslag. Underullen skall vara grå. En mörk mask, i harmoni med övrig pälsfärg, är nödvändig för det korrekta uttrycket.

P/s skall inte vara tecknad som t ex dvärgschnauzer svart och silver.

 

 STORLEK/ VIKT

Könsprägeln är viktig, annars gör man ingen skillnad på hanar och tikar storleksmässigt

 Mankhöjd: 45-50 Cm

Vikt: 14-20 Kg

 

 FEL

Varje avvikelse från standaren är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

-I sin helhet för litet eller för kort huvud

-Grov eller rund skalle

-Pannrynkor

-Kort, spetsigt eller smalt nosparti

-Tångbett

-Starkt framträdande kindmuskulatur

-Ljusa ögon; för stora eller runda ögon

-Hakpåse

-Löst skinn, smal halsrygg

-För lång, uppdrageneller svag rygg

-Karprygg

-Sluttande kors

-Svans som direkt från sin ansättning bärs in över ryggen

-Långa tassar

-Passgång

-För kort, för lång, mjuk, vågig, murrig, silkesaktig, vit eller fläckig päls eller andra färgblandningar

-Brun underull

-Hos peppar och salt: ålstreck eller svart sadel

-Mankhöjd som över- eller underskrider den i sandarden föreskrivna med upp till 1 cm

 

ALLVARLIGA FEL

-Grov eller tunn, låg eller högställd

-Omvänd könsprägel( maskulin tik, feminin hane)

-Utåtvridna armbågar

-Rakt eller hjulbent bakställ

-inåtvridna hasor

-Mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer 1 cm men mindre än 3 cm 

 

 

DISKVALIFICERANDE FEL

 

-Missbildningar av varje slag

-Otypisk

-Bettfel som över-, under- eller korsbett

-Enskilda grava fel som konstruktions-, päls- eller färgfel

-Mankhöjd som över-, eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 3 cm

-Skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänktsamt, nervöst uppträddande

Hund får inte prisbelönas om den är aggresssiv eller extremt skydd eller om den har anatomiska defektern som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Hanhundens båda testiklar måste vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.